Is restitutie van saldo op de kaart mogelijk?

6 augustus 2019 06:00

De kaarten krijgt u gedurende de looptijd van het project in bruikleen van Dumoco. Resterend tegoed en tegoed dat u zelf op de kaart laadt kan niet aan u worden gerestitueerd.