Wat zijn de spelregels?

18 oktober 2019 06:16

De volgende spelregels zijn van toepassing:

  • Je laat voor een periode van 2 maanden je eigen auto staan. Deze periode gaat van start op hierboven genoemde startdatum;
  • Hiervan vragen we een foto van de kilometerstand op (zowel de begin- als de eindstand);
  • Je krijgt de beschikking over een budget van € 200,00 per maand om gebruik te maken van Juuve, Donkey Republic, Felyx en eventueel OV-tegoed;
  • Je gaat een incassomachtiging aan met Mobiliteitsfabriek. Heb je meer dan € 200,00 in een maand gereisd, dan incasseren we het bedrag boven de € 200,00;
  • Niet gebruikt reisbudget kan niet worden meegenomen naar een volgende maand en wordt na afloop niet uitgekeerd in geld;
  • Je ontvangt wekelijks een update van het verbruikte en resterende budget.

Mag ik mijn auto helemaal niet gebruiken?

De uitdaging en voorwaarde voor het toekennen van het budget is om de auto volledig te laten staan. Hiervan wordt een foto van de begin- en eindkilometerstand gevraagd.

Moet ik mijn autosleutels ook inleveren?

Nee, je hoeft je autosleutels niet in te leveren. Wel vragen we aan het begin en aan het eind van het Probeeraanbod foto’s van de kilometerstand van je auto op om na te gaan of je de auto echt niet gebruikt hebt.

Ik heb ook nog een tweede of derde auto in mijn huishouden. Mag ik deze wel gebruiken?

Per deelnemer is het de bedoeling dat één auto in het huishouden stil blijft staan. Hier vragen we ook bewijzen van op. Uiteraard hopen we dat het ook lukt om de 2e auto blijft staan, maar in principe blijft deze buiten het project.